Přeskočit na hlavní obsah

Program konference

Středa 1. 12. 2021

12:50 - 17:00
Úvod konference - Plenární zasedání I

 

 

 

Čtvrtek 2. 12. 2021

9:00 – 14:30

Sekce: Kvalita v energetice

11:30 - 12:00 Přestávka

Sekce: Kvalita v automobilovém průmyslu

14:30 - 15:00 Přestávka

15:00 – 16:00

Plenární zasedání II

Středa 1. 12. 2021

Úvod konference

12:50 Plenární zasedání I
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Kvalita, inovace a konkurenceschopnost v obchodě
Tomáš Prouza, prezident, SOCR ČR

Řízení kvality v divizi jaderná energetika
Zdeněk Čančura, ředitel útvaru Řízení kvality JE, ČEZ a.s.

Principy udržitelného podnikání
Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone Česká republika, ředitelka Nadace Vodafone Česká republika

Validace systémů pro kontrolu kvality založené na AI.
Martin Hriško, 24 VISION a.s.

Novinky a výzvy v oblasti vah a vážení - Aktuální poznatky a zkušenosti z metrologické praxe
Jitka Jakubcová, projektová manažerka, NETTO Electronics, s.r.o.

Zachování hodnot kvality v době transformace
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Nábor, motivace, udržování provozních pozic
Miroslav Červený, HRBP ředitel pro operativu, Albert Česká republika, s.r.o.

Kvalita, inovace a konkurenceschopnost v obchodě
Tomáš Prouza, prezident, SOCR ČR
podrobný pohled na to, jak se rozhodují zákazníci, do jakých změn investují obchodníci a jak se mění spotřebitelské preference na jednom z nejkonkurenčnějších trhů v Evropě.
 

Řízení kvality v divizi jaderná energetika
Zdeněk Čančura, ředitel útvaru Řízení kvality JE, ČEZ a.s.
Prezentace bude zaměřena na nastavení a řízení kvality v divizi jaderná energetika s vazbou na dodavatelský systém. Detailněji se bude zabývat zajištěním kvality, kontrolou kvality a kvalifikací a hodnocením dodavatelů pro dodávky služeb a materiálů pro jadernou energetiku v ČR s využitím principů QA, QC a QI.

Principy udržitelného podnikání
Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone Česká republika, ředitelka Nadace Vodafone Česká republika
Integrace společenské odpovědnosti a udržitelnosti do  všech oddělení telekomunikační společnosti, včetně obchodních cílů.
 

Validace systémů pro kontrolu kvality založené na AI
Martin Hriško, 24 VISION a.s.
Kdo je spolehlivější v oblasti kontroly kvality – člověk, nebo stroj? V jakých úlohách, za jakých podmínek? Víme to jistě, nebo to jsou jen domněnky ze vzorku dat? Otevíráme problematiku validace výsledků ze systémů využívajících neuronové sítě a hluboké učení v oblasti kvality.
 

Novinky a výzvy v oblasti vah a vážení - Aktuální poznatky a zkušenosti z metrologické praxe
Jitka Jakubcová, projektová manažerka, NETTO Electronics, s.r.o.V současné době čelíme jako společnost řadě výzev. Situace se zdá neudržitelná v mnoha odvětvích a žádá si inkrementální změny. V řadě jiných odvětví však změny nejsou tak hluboké, spočívají jen v implementaci lepších současných praxí. Patří sem například používání vah a vážení vůbec. Učební obor vahař již neexistuje, nahradili je elektrikáři, konstruktéři, „ajťáci“, lidé, kteří jsou schopni váhy zkompletovat, instalovat a kalibrovat. Výsledkem jejich práce je udržitelnější systém – řádově efektivnější využití zdrojů a vyšší spokojenost zákazníků.
 

Zachování hodnot kvality v době transformace
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.
Jak ovlivňují oblast kvality současná rizika, nové technologie, trendy v automobilovém průmyslu. Jak zacházet s pojmem „transformace“ v oblasti kvality.
 

Nábor, motivace, udržování provozních pozic
Miroslav Červený, HRBP ředitel pro operativu, Albert Česká republika, s.r.o.
Efektivita v náboru, zrychlení náborového procesu. Motivace, pracovní podmínky s dopadem na loajalitu provozních pozic.


 

Čtvrtek 2. 12. 2021

Sekce: Kvalita v energetice

9:00 – 11:30 / Čtvrtek / Jednání v sekcích

Sekce je zaměřena na kvalitu dodávaných služeb a materiálů do divize jaderná energetika. Bude zde prezentováno zajištění a kontrola kvality pro oblast zvláštních procesů, technické kvality včetně legislativních požadavků České republiky. Nedílnou součástí bude prezentace z oblasti kvalifikace a hodnocení dodavatelů pro dodávky vybraného zařízení pro jadernou energetiku. Závěrem sekce bude prezentace ohledně systémové certifikace jako nedílné součásti kvality v energetice.

Jednání řídí Zdeněk Čančura, ředitel útvaru Řízení kvality JE, ČEZ, a.s.

 

 

Kvalita v energetice aneb vše souvisí se vším
Zdeněk Čančura, ředitel útvaru Řízení kvality JE, ČEZ a.s.
KVALITA v dnešním světě je pro mnohé pouze pojem, vydaná norma, metodika nebo předpis. Je tomu tak doopravdy, je toto „kvalita“? Umíme mnohé napsat, ale už ne vše správně pochopit a implementovat do praxe. Zapomínáme na profesní čest, profesionální přístup, selský rozum a zodpovědnost. Proč je tolik NEKVALITY v době, kdy skoro každá firma má zaveden systém dle ISO 9001?

 

Požadavky na zvláštní procesy v energetice
Jiří Hajdík, manažer útvaru Zvláštní procesy JE, ČEZ a.s.
Požadavky za oblast zvláštních procesů definují požadavky na činnosti zahrnující svařování, pájení a další související procesy. Do oblasti zvláštních procesů spadá i nedestruktivní zkoušení. V oblasti jaderné energetiky jsou „standardizované“ požadavky doplněny o požadavky stanovené prostřednictvím zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a souvisejících vyhlášek. Zároveň pro oblast činností v energetice je vypracována normativně technická dokumentace A.S.I. pro navrhování a provozování zařízení jaderných elektráren typu VVER.

 

Požadavky na technickou kvalitu v energetice
Ivan Štěpán, manažer útvaru Technická kvalita JE, ČEZ a.s.
Požadavky za oblast technické kvality definují požadavky na činnosti související se zajištěním kvality v celém životním cyklu JE. Jedná se zejména o požadavky na kontroly a revize v oblastech strojní, stavební, diagnostika, elektro a měření a regulace. Tyto požadavky vycházejí z platných norem a legislativy, především pak ze zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a souvisejících vyhlášek.

 

Kvalifikace a hodnocení dodavatelů pro energetiku
Jiří Benda, manažer útvaru Kvalifikace a hodnocení dodavatelů JE, ČEZ a.s.
Kvalifikace a hodnocení dodavatelů jako právních subjektů v oblasti jaderné energetiky představuje součást komplexního systému řízení kvality na jaderných elektrárnách. Procesy kvalifikace a hodnocení dodavatelů primárně naplňují požadavky jaderné legislativy v oblasti dohledu nad systémy řízení dodavatele a představují tak prvotní bariéry pro vstup dodavatele do prostředí jaderných elektráren a současně trvalého dohledu nad kvalitou výkonu dodavatelského řetězce.

 

Systémová certifikace - 90. léta vs. současnost aneb „Zpátky na zem“
Jan Weinfurt, jednatel, TÜV NORD Czech, s.r.o.
Certifikace v mnoha případech klesla na úroveň nástroje pro vstup do výběrových řízení či pro budování image, s dokumentací zcela odtrženou od reality. Systém řízení přitom musí „žít“: připravovat zaměstnance na změny a reagovat na nové nebo změněné procesy. Je třeba se vrátit k původnímu smyslu certifikace – pomoci řídit funkční procesy tak, aby byly minimalizovány neshody. Pokud se neshody během auditu objeví, nejsou rozhodně důvodem k trestání, ale cenným impulzem pro zlepšování.

Sekce: Kvalita v automobilovém průmyslu

12:00 – 14:30 / Čtvrtek / Jednání v sekcích

Klíčová globální témata přinášejí pro výrobce automobilů i jejich dodavatele nové výzvy. Základní orientace směrem k e-mobilitě mění strukturu potřeb automobilek. Tato změna struktury klade zvýšené nároky na flexibilitu dodavatelského řetězce a schopnost přijmout nové výzvy. Jedná se o transformaci potenciálu vývojových center automobilek, ale i u dodavatelů. Změny technologií pak přinášejí nové technické požadavky a potřebu budování nových kompetencí pracovníků napříč organizacemi. Úspěšné firmy se na tuto situaci chystají a připravují pro sebe i pro své dodavatele nové standardy a doporučené postupy.

Jednání řídí Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo sekce a informace o aktuálním stavu publikací VDA
Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Nová norma VDA 5 - přestavení
Pavel Němeček, lektor, Česká společnost pro jakost
Přiblížení německých a amerických přístupů v oblasti analýz systémů měření.

14 základních principů kvality Bosch pro hodnotový tok
Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost   
Kvalita Bosch znamená působivou spolehlivost a hmatatelný špičkový výkon. To také znamená funkčně vynikající, vysoce kvalitní, bezchybné produkty. Prémiová kvalita je klíčem ke spokojeným zákazníkům. V důsledku pozorovaných chyb jsme ve společnosti Bosch v automobilové divizi odvodili, formulovali a zavedli 14 základních principů kvality pro hodnotový tok (14 QualityBasics for the value stream).

 

Novinky z koncernových požadavků VW z pohledu procesních auditů
Milan Kovařík, Auditor procesů VDA6.3 a ESD-Auditor pro koncern Volkswagen, ŠKODA A UTO a.s.

  • Nové vydání Formel Q způsobilost
  • Souhrnná informace z koncernu VW o D/TLD relevantních dílech

Požadavky koncernu VW na dodavatele Cybersecurity relevantních dílů
Jana Porazilová, Marek Bělka, ŠKODA AUTO a.s., GQD-3/1-Tech. vnější služba a audit dodavatelů SW
S novou legislativou EU přibyla pro výrobce automobilů povinnost zajistit, že silniční vozidla a účastníci silničního provozu budou chráněni před kybernetickými hrozbami. To se citelně dotkne i dodavatelů dílů a sestav obsahující SW, na které bude povinnost plnit nové požadavky také přenášena. Obsah příspěvku je zaměřen zejména na:
- Přehled nových požadavků koncernu VW na dodavatele dílů obsahující SW
- Výsledky aktuálních CS relevantních projektů u dodavatelů a nejčastější slabá místa

Následuje diskusní panel.

Plenární zasedání II

15:00 – 16:00 / Čtvrtek

Plenární zasedání druhého dne volně naváže na den předchozí. Budeme mít možnost neformálně pohlédnout do zákulisí toho, jak vznikalo Národní očkovací centrum a jaké kroky musely být uskutečněny pro zajištění jeho efektivního, a mezi občany pozitivně vnímaného, chodu. Další přednáška strukturovaně přiblíží aktuální vnější kontext, ve kterém se nacházejí výrobní podniky, konkrétní problémy, výzvy i příležitosti.

Jednání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Projekt Národního očkovacího centra očima IT architekta
Michal Krsek, Michal Krsek & partneři s.r.o.

 

Stav průmyslu (nejen automobilového), aktuální trendy a východiska
Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank a.s.

Projekt Národního očkovacího centra očima IT architekta
Michal Krsek, Michal Krsek & partneři s.r.o.

přiblížení projektu a jeho úskalí.

Stav průmyslu (nejen automobilového), aktuální trendy a východiska
Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank a.s.
V současné době jsme účastníky mnoha změn v makroekonomickém prostředí. Jak se současné trendy, jakými jsou např. nedostatek lidských zdrojů, surovin, rostoucí inflace či „poruchy“ dodavatelských řetězců odrážejí v průmyslu? Jaké jsou související hrozby, možné příležitosti a východiska?

Registrace

Dvoudenní účast

1. - 2. 2021

3 300 Kč 
3 993 Kč včetně DPH

účast na programu konference

První den

1. 12. 2021

1 500 Kč 
1 815 Kč včetně DPH

účast na programu konference
 

Druhý den

2. 12. 2021

2 000 Kč 
2 420 Kč včetně DPH

účast na programu konference