Přeskočit na hlavní obsah

Program konference

Pondělí 6. 11. 2023

10:00 - 12:00
Úvod konference - Plenární zasedání I

12:00 - 13:30 Oběd

13:30 - 16:00
Plenární zasedání I

19:00 - 23:00
Galavečer České společnosti pro jakost

 

 

Pondělí 6. 11. 2023

Úvod konference

10:00 Plenární zasedání I
řídí David Kubla, Česká společnost pro jakost.

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Exponenciální technologie & člověk 
Petr Mára, český influencer, podcaster, youtuber a technologický evangelista, který se zaměřuje hlavně na technologické novinky, biohacking a zdraví a produkty firmy Apple. Kromě toho radí firmám a podnikatelům s využíváním technologií, efektivitou a produktivitou.

Jak zjistit, která technologie se uchytí a která nikoliv? Bude to Rozšířená realita, nebo Bitcoin? A je Bitcoin ještě relevantní, nebo je mrtev? Jak hra Pokémon změnila vnímání budoucnosti firmy Apple i Google. Budeme žít ve virtuální realitě, kterou bude ovládat umělá inteligence? Co přesně znamenají exponenciální technologie a proč je důležité si uvědomit, že my (lidé) umíme přemýšlet lineárně, ale nikoliv exponenciálně. A jak se připravit na budoucnost, kde stroje budou stát po našem boku?
Petr se ve své prezentaci lidskou řečí pokusí přiblížit co to exponenciální technologie jsou včetně konkrétních příkladů (Virtuální realita, Blockchain, Umělá inteligence) jak daleko jsou tyto technologie nyní v různých oblastech (medicína, stavebnictví, automobilový průmysl, finance) a hlavně, jak se připravit na budoucnost, ve které nám stroje práci seberou, ale zároveň pro nás budou vytvářet pracovní místa, která si ještě nyní neumíme představit.

Inovace vs. Kvalita – soupeři nebo partneři?
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Příspěvek na téma jak mohou inovace a kvalita spolupracovat k dosažení lepších výsledků. Proč inovovat a jak motivovat zaměstnance, aby procesy inovovali/zlepšovali/zjednodušovali, přinášeli nová řešení při zachování požadavků na kvalitu.

Využití umělé inteligence v řízení kvality
Lucie Nová, lektorka ČSJ
V dnešní rychlé digitální době se úloha řízení kvality rychle vyvíjí. Tato prezentace se zabývá transformačním potenciálem integrace umělé inteligence (AI) do každodenní činnosti manažerů kvality. Účastníci se seznámí se základními koncepty umělé inteligence a její význam pro řízení kvality. Prozkoumají reálné příklady toho, jak AI zvyšuje efektivitu, přesnost a předvídatelnost procesů zajišťování kvality.

Aktuální trendy v automobilovém průmyslu
Tomáš Jungwirth, manažer komunikace, Sdružení automobilového průmyslu

Automobilový průmysl byl v několika posledních letech vystaven řadě nelehkých výzev, během kterých prokázal svou odolnost, nasbírané zkušenosti i silné postavení coby tahouna české ekonomiky. Nyní ho čeká zásadní transformace, která přináší další rizika, ale také rýsuje nové příležitosti v éře digitálního světa. 

ESG a udržitelnost z pohledu MSP
Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Je ESG příležitost nebo hrozba? Jak to vidí malé a střední podniky? Jaký je stav a co jsou největší překážky pro implementaci ESG v těchto firmách. 

Trendy v oblasti alternativních potravin
Rudolf Ševčík, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav konzervace potravin

KB a její přístup k udržitelnému podnikání
Radek Pollák, bankovní poradce pro specializované financování, Komerční banka 

a) Možnosti udržitelného financování (zelené produkty - green loan, SLL, FVE za korunu atd.)
b) Technické poradenství - dotace, ESG, energetika, uhlíková stopa, cirkulární ekonomika atd.)
c) Příklady udržitelných projektů

Úterý 7. 11. 2023

Sekce: Kvalita v automobilovém průmyslu

09:00 – 11:30 / Úterý / Jednání v sekcích

Nacházíme se ve fázi transformace automobilového průmyslu. Tato transformace klade na automobilky i jejich dodavatele nové požadavky.
V rámci sekce zazní klíčová témata jako např. přístupy k řízení tvorby a schvalování softwaru používaných v automobilech, nové a aktualizované požadavky a postupy automobilek v rámci systémů řízení kvality, témata spojená s uplatňováním právních požadavků v oblasti automotive.

Jednání řídí Stanislav Křeček, člen předsednictva a lektor, Česká společnost pro jakost
 

Úvodní slovo
Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Shodnost výroby a dozor nad trhem s vozidly s jejich částmi
Martin Hron, ředitel sekce certifikací vozidel ve společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

Výrobci vozidel a jejich částí, které podléhají schválení do provozu na pozemních komunikacích, mají jako držitelé homologací řadu povinností. Mezi ně patří trvalé dodržování souladu jejich výrobků se schváleným typem, včetně provádění zkoušek shodnosti výroby. Tuto shodu též kontrolují orgány dozoru nad trhem, které mohou - bez vědomí výrobců - vozidla a jejich komponenty vyzkoušet a v případě neshod udělovat sankce. Přednáška se tedy zabývá požadavky na shodnost výroby a běžnými postupy dozoru nad trhem.

Aktualní trendy v oblasti funkční bezpečnosti
Marek Hudec, Porsche Engineering Services, s.r.o.

Bezpečnost elektronických komponent je v kontextu vyvíjených technologií směřujících k automatizaci jizdy vozidla jednou z klíčových vlastností k dosažení uvolnění takových funkcí do provozu. Klíčové normy jako ISO 26262 a ISO 21448 jsou základem pro vývoj takových komponent, nicméně dochazí k vývoji dalších přidružených standardu.

Testing pro vaše bezpečí
Ladislav Příhonský, projektový manažer IT projektů, Trask solutions a.s.

Řízení kvality SW pro automotive je z velké části zaměřené na spolehlivost SW v autě. Testování v heterogenní infrastruktuře zákaznicky konfigurovaných aut je vždy soubojem potřeby co nejpodrobnějších testů v reálných situacích s potřebou co nejkratším Time To Market. O to více dnes, v ostré konkurenci od nuly budovaných automotive značek zaměřených na nastupující generaci odchovanou mobilními telefony. Právě skloubení těchto požadavků je tématem této přednášky.

Formel Q Způsobilost Software v praxi
Marek Bělka, Škoda Auto a.s.

Formel Q obsahuje smluvně závazné požadavky značek koncernu VW k zajištění kvality procesů pro díly obsahující software. Příspěvek je zaměřen zejména na přehled získaných zkušeností z implementace novelizované verze (2022) u pilotních projektů v dodavatelském řetězci Škoda Auto. 

Aktuality v procesních auditech Volkswagen group VDA 6.3 2023
Milan Kovařík, Škoda Auto a.s.     

Informace o termínech nasazení formulářů pro samohodnocení, přehled aktuálních informací k Audit 2.0 (periody platnosti procesních auditů).
        

            

Sekce: Nejlepší praxe v kvalitě a udržitelnosti

9:00 – 11:30 / Úterý / Jednání v sekcích

V rámci sekce budou prostřednictvím konkrétních příkladů, dobrých praxí ale i výzev představeny aktuální trendy v kvalitě a udržitelnosti. Řečníky reprezentující široké spektrum oborů od bankovních služeb po ochranu životního prostředí propojí diskutovaná témata a zkušenosti z oblasti strategie, technologií a nových obchodních modelů, ve kterých mohou inspiraci najít zástupci organizací z jakéhokoli oboru. 

Jednání řídí Danuše Fišerová

 

 

Datový portál Data KHK a otevřená data Královéhradeckého kraje
Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast inovací, investic a informačních technologií
Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz, podpory řízení a kontroly, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Tomáš Merta, odborný konzultant Centra investic, rozvoje a inovací

Datový portál Královéhradeckého kraje nabízí otevřená data kraje prostřednictvím lokálního katalogu otevřených dat, včetně vizualizací dat formou interaktivních výstupů. Tým Data KHK realizuje hackathony k návrhu webových aplikací nad otevřenými daty, včetně možností jejich rozvoje s využitím umělé inteligence AI. 

Jak naplňujeme naše poslání „Making the world a better home“
Jan Kovář, Business Excellence Manager, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Závazkem skupiny SAINT-GOBAIN je udělat ze světa příjemnější místo pro život současných i budoucích generací. Udržitelnost je jádrem všeho, co děláme. Jak tuto zásadní výzvu sladění výkonu, pohodlí a zachování zdrojů zvládáme v ADFORS CZ?
Jan Kovář působí jako Business Excellence Manager. V ADFORS se stará o oblast managementu kvality, neustálého zlepšování a projektový management.

Od tradiční výroby po nejmodernější technologie aneb udržitelná budoucnost distribuované výroby a synergie vývojové, výrobní a klinické organizace.
Ilona Sekyrová, Chief Compliance&Regulatory Affairs Officer, ING corporation, spol. s r.o. / Invent Medical Group, s.r.o. / Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. 

Jak moderní technologie umožňují výrobu zakázkových zdravotnických prostředků ve všech částech světa bez nutnosti vlastní expanze, jaké boříme limity a jaké výzvy nás čekají, aneb jak se daří naplňování vize "Helping through innovation". 

Inteligentní technologie pro lepší budoucnost – výroba polovodičových materiálů a čipů v Rožnově pod Radhoštěm.
Jaroslav Ulrich, ředitel kvality, onsemi Rožnov

Krédem společnosti onsemi je přispět k lepší budoucnosti pomocí inteligentních technologií, které umožňují energeticky efektivní řešení v mnoha aplikacích. V poslední době se onsemi zaměřilo na výrobu součástek na bázi karbidu křemíku, což je unikátní technologie důležitá pro elektromobilitu a obnovitelné zdroje energie. Jak se daří rozvíjet výrobu polovodičových materiálů  a součástek (čipů) v Rožnově pod Radhoštěm a jaká jsou specifika řízení procesu jejich výroby? 

Vodohospodářská infrastruktura moderního venkova
Jaromír Tomšů, zakladatel a majitel rodinné firmy SATTURN HOLEŠOV 

Efektivní a dlouhodobě udržitelný způsob nakládání s vodou ve všech podobách se dnes neobejde bez informačních technologií a IoT ani na venkově, pokud chceme jeho obyvatelům zajistit odpovídající životní standard a současně hospodařit s vodou v krajině.

 

Sekce: Pro auditory systémů managementu

09:00 – 11:30 / Úterý / Jednání v sekcích

Sekce je věnována požadavkům na implementace a rozvoj integrovaných systémů managementu, které kombinují různé oblasti, jako jsou kvalita, bezpečnost a životní prostředí. Požadavky ISO 9001 dávno nepostačují, firmy se zajímají o ESG odpovědné podnikání, informační bezpečnost a rostoucí nároky na zajišťování souladu se zákony a předpisy a respektování etických norem. Manažeři společně s auditory budou diskutovat různé přístupy a metody zapojení spolupracovníků do procesů managementu a podporování jejich rozvoje. 

Jednání řídí Milan Trčka

Vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů
Jiří Kapras, ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci, 
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Příspěvek je zaměřen na stěžejní povinnosti při zřizování vnitřního oznamovacího
systému a činnost příslušných osob podle zákona. 

Uhlíková stopa - akademická hříčka vs. legislativní povinnost
Josef Novák, CI3 s.r.o.

Všichni jste se setkali s termínem uhlíkové stopy. Hovoří se o ní v souvislosti se státy, s osobami, s výrobky, s firmami nebo s auty. Lze jakoukoliv environmentální zátěž vyjádřit jedním číslem? Máme na to standardy? A jak tomu pomůže nová legislativa související s ESG? Na tyto otázky se zaměřuje celá přednáška.

Budoucnost hybridních auditů
Pavel Korčák, lektor České společnosti pro jakost

Všichni již máte zkušenosti se vzdálenými audity, pozitivní i negativní. V době nevratných změn reagují naše podniky různě, britský přístup k auditům na dálku TPS 74 může být inspirací pro Evropskou akreditaci (EA). Dozvíte se, jaké zkušenosti jsou s audity 3. stranou, rozdíly mezi hybridním či vzdáleným auditem a jaké budou kladeny požadavky na vedoucí auditory systémů managementu v on-line prostředí.

Výsledky průzkumu k revizi normy ISO 9001
Milan Trčka, ředitel NQA

Co se očekává od revize ISO 9001? Více než 100 respondentů se zúčastnilo průzkumu ČSJ k revizi normy ISO 9001. Pokud vás zajímají aktuální změny v Annexu SL nebo názory manažerů a auditorů kvality na změny ISO 9001, můžete sdílet svůj pohled na vývoj managementu kvality. Revize ISO 9001 je realitou. Dozvíte se, kdy lze očekávat oficiální revizi normy a jak probíhá příprava.

  

Plenární zasedání II

12:00 – 13:30 / Úterý

Plenární zasedání druhého dne volně naváže na den předchozí. 

Jednání řídí Elena Stibůrková, předsedkyně České společnosti pro jakost.

Proč AI zlepší náš život a možná zachrání svět? Pohled optimisty
Miloš Čermák, novinář, podcaster a komik. 
Ano, žijeme díky pokroku v AI v převratné době. Ale jak tvrdil William Gibson, budoucnost je sice už tady, ale různí lidé ji mají k dispozici v různém množství. Komu AI změní život, jak moc a jak rychle?