Přeskočit na hlavní obsah

Petr Koten

je výkonným ředitelem České společnosti pro jakost.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management.

Zaměstnancem ČSJ je od roku 2001, původně působil ve středisku Certifikace systémů, výkonným ředitelem společnosti byl jmenován před deseti lety, v roce 2011. Je držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních certifikátů a osvědčení, mj. Euromen Master´s Program In Total Quality Management  University of Limerick (EFQM) a jako auditor / vedoucí auditor či manažer ISO 9001, ISO 19011, EMS, ISMS, IRCA QMS a v oblasti Modelu (excelence) EFQM.

Elena Stibůrková

V oblasti kvality se pohybuje od roku 1983, z toho 16 let ve výrobní organizaci v pozicích různých technickohospodářských funkcí až po člena vrcholového managementu  odpovědného za kvalitu a systémy managementu.

Od roku 1999 se jako OSVČ věnuje poradenské, konzultační, lektorské a auditorské činnosti v oblastech systémů managementu kvality, environmentu a BOZP.

Je držitelkou řady tuzemských i mezinárodních certifikátů (EOQ, IRCA) zaměřených na oblasti ve kterých působí. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání s autorizací MŠMT. Je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost v oblastech VDA 6.3 a IATF 16949.

S ČSJ úzce spolupracuje 20 let jako lektor, tvůrce odborných textů, korektor odborných publikací, zkoušející,  posuzovatel a hodnotitel  soutěží vyhlašovaných ČSJ ( např. Cena F. Egermayera , Ambasador kvality České republiky).

Od roku 2016 je předsedkyní ČSJ a členkou Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR.

Stanislav Křeček

působí v ČSJ aktivně od roku 1998 zejm. jako lektor, garant licenčních kurzů VDA QMC a překladatel.

Je absolventem oboru elektrotechnický inženýr na ČVUT, Fakultě elektrotechnické – sdělovací technika.

Mezi jeho další činnosti patří: posuzovatel ČIA – certifikační orgány QM a ISMS, zkušební laboratoře – oblast služeb, elektrotechnického průmyslu, telekomunikační techniky; zpracovatel norem – činnosti v oblasti technické normalizace pod působností TNK 124 (bezpečnostní elektronické systémy); překladatel a korektor publikací VDA a QS. Jeho „srdeční záležitostí“ je metoda FMEA.

Lektor je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost FMEA, VDA 2, PSB, RGA a FFA. V roce 2014 před zkušební komisí úspěšně složil zkoušku a získal profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T (130.7 kB, Adobe Acrobat dokument), vydané autorizujícím orgánem MŠMT.

Jaroslav Másilko

působí ve společnosti Robert Bosch GmbH na centrálním oddělení ve Stuttgartu jako auditor kvality dodavatelského řetězce, witness auditor a koordinátor auditorů celosvětově, lektor a konzultant pro témata rozvoje dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu.

Ve světě automobilového průmyslu se pohybuje od roku 2000, kdy začínal jako inženýr kvality koncových zákazníků OEM u společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. Při zaměstnání absolvoval bakalářské studium na VUT v Brně, v roce 2015 zakončil studium managementu kvality, auditů kvality a rozvoje dodavatelů na Hochschulle Wiesmar v SRN.

Je držitelem řady certifikátů v oblasti kvality automobilového průmyslu, např. EOQ/DQG auditor, manažer kvality a zmocněnec kvality a auditor CQI 9/11/15, ISO 9001 a ISO/TS 16949. Působí v pracovních skupinách v rámci VDA/QMC – aktuálně např. na přepracování VDA 6.3 – 4. vydání.

S ČSJ spolupracuje od roku 2017 jako lektor a překladatel svazků VDA. Do jeho lektorské činnosti zde patří mj. licenční kurzy VDA/QMC audit procesu VDA 6.3, zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu PSCR, elektrické přetížení EOS a řada dalších, a to i v německém a anglickém jazyce.

Michal Krsek

Je veterán budování Internetu v tričkách CESNET, NIX.CZ a CZ.NIC. V roce 2020 se jako COVID2019CZ zapojil do prací na projektu eRouška a na začátku roku 2021 působil jako IT architekt Národního očkovacího centra. Přijde se rozdělit o zkušenosti s dobrovolnickou formou spolupráce s veřejnou správou pod tlakem epidemie.

Martin Hriško

Od roku 2019 působí jako CEO ve společnosti 24 VISION, která vyvíjí produkt pro komplexní kontrolu kvality výrobků s využitím AI a neuronových sítí. Zkušenosti a praxi v IT sektoru má za více než 25 let, mj. založení a vybudování společnosti TINT – dodavatele IT služeb s vysokou přidanou hodnotou, se zaměřením na vývoj softwaru v oblasti analýzy a zpracování obrazových dat od roku 2012.

 

Pavel Němeček

je akademickým pracovníkem na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci. Je zapojen ve výuce konstrukce vozidel, údržby strojů, měření zvuku a vibrací.

S Českou společností pro jakost spolupracuje v problematice MSA, VDA 5, TPM a dalších témat, která se opírají především o využití statistických metod ve vazbě na kvalitu produkce.

Zdeněk Čančura

Od počátku tohoto roku je ředitelem útvaru Řízení kvality JEČEZ a.s. Do společnosti ČEZ nastoupil v roce 2009 do útvaru Centrální inženýring, v roce 2016 se stal manažerem útvaru Řízení zvláštních procesů a technické kvality. Vystudoval ZČU v Plzni, obor elektroenergetika a obor strojní (Ph.D.). Mezi jeho koníčky patří práce, sport, motocykly a rybaření.

Zuzana Holá

Jako ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání ve Vodafone Czech Republic odpovídá za externí a interní komunikaci a za koordinaci a implementaci principů udržitelného podnikání včetně nefinančního reportingu a spolupráce v odborných platformách. Vede zároveň Nadaci Vodafone, jež podporuje technologie s pozitivním sociálním dopadem. Před nástupem do Vodafonu se věnovala komunikaci a udržitelnosti na obdobné pozici v obchodním řetězci Lidl ČR, řadu let pracovala ve vydavatelství MAFRA. Vystudovala germanistiku na Pedagogické fakultě UK a německou literaturu a historii na FernUniversität v německém Hagenu.

Tomáš Prouza

je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR a evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Je vinohradským patriotem, má rád klasickou hudbu a operu a chilské Carmenere.

Helena Horská

Helena Horská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a hlavní ekonomikou Raiffeisenbank.  Je autorkou mnoha odborných publikací, aktivně přednáší a komentuje aktuální ekonomické dění. Je členkou nezávislé platformy KoroNERV-20, která sdružuje odborníky navrhující řešení pro překonávání dopadů epidemie koronaviru. 

Miroslav Červený

Ve společnosti Albert pracuje od roku 2015, kdy nastoupil na pozici regionálního ředitele v oddělení operativy. V této pozici využil své zkušenosti z maloobchodu, které získal v předchozích letech ve společnostech Kaufland nebo Kenvelo. V roce 2017 přijal v rámci Albertu novou výzvu a ze svého působení v operativě se přesunul do oddělení HR. V jeho rámci pracuje již čtvrtým rokem v pozici HRBP ředitele. Zde se mu daří zúročit své znalosti z operativy, propojit klasický business s HR a nastavit tak fungující business partnering.

Milan Kovařík

ve Škoda Auto pracuje od roku 1986,  od roku 2010 jako auditor Koncernu Volkswagen za oblast Elektrika/Elektronika.

Jitka Jakubcová

V současné době pracuje jako manažerka projektů ve firmě, která vyrábí, dováží, servisuje, kalibruje a opravuje váhy a vážicí systémy, včetně navazujícího SW. Pracovala v aplikovaném výzkumu, obchodě, lidských zdrojích, kvalitě, službách a obchodě. Je předsedkyní Odborného centra ČSJ Etika a management. Vystudovala ČZU a Sheffield Hallam University.

Milan Dufek

Ve ŠKODA AUTO a.s. pracuje bezmála 30 let, posledních 20 let v oblasti kvality, v managementu firmy je od roku 2007. Prošel pozicemi od výrobních oblastí přes kvalitu v dodavatelském řetězci a auditování dodavatelů až ke zlepšování interních procesů; současná pozice je vedoucí systému kvality značky ŠKODA AUTO. Jako svůj osobní MTP (Massive Transformation Purpose) uvádí: „Vytrvalostí, odolností a pílí posouvat organizaci krok za krokem.“

Jiří Benda

Je manažerem útvaru Kvalifikace a hodnocení dodavatelů JE, ČEZ, a.s. Dřívější pracovní zkušenosti má ze spol. LIDL z pozice technického manažera, v ČEZ z pozice technik spolehlivosti, vedoucí skupiny analýzy výkonnosti údržby a projektový manažer LTO. Je absolventem magisterských studií na VUT Brno, Fakultě strojírenství a Fakultě podnikatelská.

Jiří Hajdík

Ve společnosti ČEZ působí od roku 2016, kdy nastoupil do funkce vedoucího útvaru a následně manažera útvaru zvláštních procesů JE. V oblasti jaderné energetiky působil již od roku 2009 v roli dodavatele ŠKODA JS. Je absolventem VŠB-TU Ostrava, kde následně absolvoval i doktorské studium.

 

Ivan Štěpán

Pro společnost ČEZ pracuje čtyři roky, nastoupil na funkci vedoucího útvaru technické kvality JE, aktuálně pracuje na pozici manažera útvaru technické kvality JE. Zodpovídá za část strojní, stavba, elektro, měření a regulace, diagnostika. Předcházející zkušenosti má ze sedmnáctiletého působení v automobilového průmyslu v rámci pozic, jako jsou FMEA koordinátor, vedoucí nástrojů kvality, vedoucí kvality nových projektů a manažer kvality závodu.

Jan Weinfurt

Jednatel TÜV NORD Czech, s.r.o. V oboru certifikací a inspekcí se v různých funkcích pohybuje od roku 1995. Ve společnosti TÜV NORD zastává od roku 2012 pozici jednatele pro Českou republiku a Slovensko. Od roku 2018 stojí v čele clusteru System certification Eastern Europe TÜV NORD Group. Stále se pravidelně podílí na certifikačních auditech – např. pro ŠKODA AUTO nebo Matador. Vystudoval VŠE v Praze.

Marek Bělka

Pracuje ve ŠKODA AUTO a.s., útvaru Technická vnější služba a audit dodavatelů SW. Je Automotive Spice Competent Assessor a VW Software Quality Improvement Leader.