Přeskočit na hlavní obsah

Petr Koten

je výkonným ředitelem České společnosti pro jakost.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management.

Zaměstnancem ČSJ je od roku 2001, původně působil ve středisku Certifikace systémů, výkonným ředitelem společnosti byl jmenován před deseti lety, v roce 2011. Je držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních certifikátů a osvědčení, mj. Euromen Master´s Program In Total Quality Management  University of Limerick (EFQM) a jako auditor / vedoucí auditor či manažer ISO 9001, ISO 19011, EMS, ISMS, IRCA QMS a v oblasti Modelu (excelence) EFQM.

Elena Stibůrková

V oblasti kvality se pohybuje od roku 1983, z toho 16 let ve výrobní organizaci v pozicích různých technickohospodářských funkcí až po člena vrcholového managementu  odpovědného za kvalitu a systémy managementu.

Od roku 1999 se jako OSVČ věnuje poradenské, konzultační, lektorské a auditorské činnosti v oblastech systémů managementu kvality, environmentu a BOZP.

Je držitelkou řady tuzemských i mezinárodních certifikátů (EOQ, IRCA) zaměřených na oblasti ve kterých působí. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání s autorizací MŠMT. Je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost v oblastech VDA 6.3 a IATF 16949.

S ČSJ úzce spolupracuje 20 let jako lektor, tvůrce odborných textů, korektor odborných publikací, zkoušející,  posuzovatel a hodnotitel  soutěží vyhlašovaných ČSJ ( např. Cena F. Egermayera , Ambasador kvality České republiky).

Od roku 2016 je předsedkyní ČSJ a členkou Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR.

Stanislav Křeček

působí v ČSJ aktivně od roku 1998 zejm. jako lektor, garant licenčních kurzů VDA QMC a překladatel.

Je absolventem oboru elektrotechnický inženýr na ČVUT, Fakultě elektrotechnické – sdělovací technika.

Mezi jeho další činnosti patří: posuzovatel ČIA – certifikační orgány QM a ISMS, zkušební laboratoře – oblast služeb, elektrotechnického průmyslu, telekomunikační techniky; zpracovatel norem – činnosti v oblasti technické normalizace pod působností TNK 124 (bezpečnostní elektronické systémy); překladatel a korektor publikací VDA a QS. Jeho „srdeční záležitostí“ je metoda FMEA.

Lektor je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost FMEA, VDA 2, PSB, RGA a FFA. V roce 2014 před zkušební komisí úspěšně složil zkoušku a získal profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T (130.7 kB, Adobe Acrobat dokument), vydané autorizujícím orgánem MŠMT.

Jaroslav Másilko

působí ve společnosti Robert Bosch GmbH na centrálním oddělení ve Stuttgartu jako auditor kvality dodavatelského řetězce, witness auditor a koordinátor auditorů celosvětově, lektor a konzultant pro témata rozvoje dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu.

Ve světě automobilového průmyslu se pohybuje od roku 2000, kdy začínal jako inženýr kvality koncových zákazníků OEM u společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. Při zaměstnání absolvoval bakalářské studium na VUT v Brně, v roce 2015 zakončil studium managementu kvality, auditů kvality a rozvoje dodavatelů na Hochschulle Wiesmar v SRN.

Je držitelem řady certifikátů v oblasti kvality automobilového průmyslu, např. EOQ/DQG auditor, manažer kvality a zmocněnec kvality a auditor CQI 9/11/15, ISO 9001 a ISO/TS 16949. Působí v pracovních skupinách v rámci VDA/QMC – aktuálně např. na přepracování VDA 6.3 – 4. vydání.

S ČSJ spolupracuje od roku 2017 jako lektor a překladatel svazků VDA. Do jeho lektorské činnosti zde patří mj. licenční kurzy VDA/QMC audit procesu VDA 6.3, zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu PSCR, elektrické přetížení EOS a řada dalších, a to i v německém a anglickém jazyce.

Milan Trčka

Ing. Milan Trčka řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR, zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality. Je dlouholetým auditorem ČSJ, kde kromě managementu kvality posuzuje dodavatelské řetězce PEFC a FSC. Aktivně působí v Sekci kvality Hospodářské komory ČR, kde se podílí na publikacích k certifikaci systémů managementu. Je předsedou TNK6 „Management kvality a prokazování kvality“ při ČAS Praha, kde ve spolupráci s ČSJ připravil Komentované vydání ISO 9001:2015. Zapojuje se do aktivit Centra Excelence ČSJ a řadu let hodnotí NCK.

Jindřiška Karásková

je jednatelkou personální agentury Specialist Service s.r.o.

Zaměřuje se na výběr manažerů a klíčových zaměstnanců, na měření jejich pracovního a manažerského potenciálu, na jejich rozvoj. Kromě toho se věnuje tvorbě kompetenčních modelů a  problematice soft sklil, jejich rozvoje a hodnocení. Je certifikovanou lektorkou a konzultantkou MBTI. Podílí se na klíčových projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů na regionální  i stání úrovni.

 

Petr Švimberský

iNTACS regional representative, aSPICE trainer a principall assesor, soudní znalec v oboru kybernetika a přednášjící ČSJ s více než 20 tetech zkušenosti s vývojem software pro automotive, railway a aerospace.

Vojtěch Nol

pracuje jako Cyber Security Officer, ve společnosti Valeo Autoklimatizace k.s., Věnuje se oblastem jako kybernetická bezpečnost, GDPR, penetrační testy, FOSS / OSS specialist, audity kybernetické bezpečnosti a GDPR, ISO 27xxx, ISO 31xxx, TISAX, VoKB, ZoKB, ZoZO
 

Ivan Slimák

Pracuje 30 let v oblasti automotive a od roku 2011 řídí závod ve Vrchlabí. Manažerské pozice v oblasti kvality, řízení projektů a výroby. Vedení mezinárodních týmů v České Republice, Německu a Číně. 

Peter Hudec

absolvent Materialovo- technologickej fakulty, Slovenskej Technickej university. Momentálne pracujem ako riaditel kvality vo výrobnom závode v Stellantis Trnava. Skusenosti s kvalitou vo VW group a v Stellantis napriec celym vyrobnym procesom.

Viktorie Trenzová

Viktorie Tenzerová, environmentální konzultantka společnosti Vodafone Czech Republic, ředitelka neziskové organizace Na mysli zabývající se vzděláváním v oblasti klimatické změny. V minulosti pracovala v několika IT korporacích. Je vášnivou propagátorkou permakulturního zahrádkaření, brání plýtvání potravinami do roztrhání těla.

Vilém Patloka

je Master Black Belt a managing director ve společnosti SC&C Partner spol. s r.o. Jako konzultant působí v českých i zahraničních firmách. Dlouhodobě se věnuje poradenské a vzdělávací činnosti v oblasti řízení firemní strategie, zvyšování produktivity, kvality a snižování nákladů. Spolupracuje s managementem při identifikaci příležitostí pro zlepšování, pomáhá naplánovat a realizovat zlepšovací projekty. 
 

Jana Šorfová

Interní auditorka, lektorka finanční gramotnosti, mentorka (Britská obchodní komora, Český institut interních auditorů), ambasadorka ACCA pro Českou republiku. Pracovala/pracuje pro nadnárodní společnosti EY, RWE, KBC/ČSOB a nyní ERSTE/Česká spořitelna.

Jan Vějmělek

je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku).

Od prosince 2010 je hlavním ekonomem Komerční banky. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky, kde má na starosti tým ekonomických analytiků zaměřujících se na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a analýzu jednotlivých segmentů finančního trhu (devizový trh, peněžní trh, trh úrokových sazeb a dluhopisů, akciový trh). Problematikou makroekonomické analýzy a finančními trhy se v Komerční bance zabývá od svého nástupu v roce 1998. 

Jan Vejmělek působí od roku 2013 jako odborný asistent na Katedře měnové teorie a politiky Fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze se zaměřením na makroekonomickou analýzu a devizové trhy. V roce 2018 vládou ČR byl jmenován členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé. Jan Vejmělek je členem výkonné rady vědeckého časopisu Prague Economic Papers, vědeckého grémia České bankovní asociace či Czech CFA Society.

Milan Dufek

Ve ŠKODA AUTO a.s. pracuje bezmála 30 let, posledních 20 let v oblasti kvality, v managementu firmy je od roku 2007. Prošel pozicemi od výrobních oblastí přes kvalitu v dodavatelském řetězci a auditování dodavatelů až ke zlepšování interních procesů; současná pozice je vedoucí systému kvality značky ŠKODA AUTO. Jako svůj osobní MTP (Massive Transformation Purpose) uvádí: „Vytrvalostí, odolností a pílí posouvat organizaci krok za krokem.“

Petr Řeháček

Zabývá se systémovým inženýrstvím, projektovým managementem, řízením rizik a auditováním systémů řízení dle R.P.A., S.P.A., ISO, IATF, VDA apod. Je autorem mnoha článků a publikací z tohoto oboru a své praktické zkušenosti čerpá nejen z tuzemska, ale i ze zkušeností zahraničních firem a uplatňuje Best Practicies. 
S ČSJ spolupracuje od jejího založení v roce 1990 a předává své zkušenosti v oblastech Risk Management, Project Management, Auditing, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, VDA, FMEA, PPAP, APQP a další.
Jako lektor je hlavně zaměřen na praxi a procvičování než na pouhou teorii a přednáší také v programech MBA, VŠE Praha a VŠB-TU Ostrava. Od roku 1995 do roku 2003 pracoval jako ředitel pro jakost ve firmě VÍTKOVICE, a. s. a v současné době pracuje jako systémový analytik a externě provádí nezávislé audity pro Société Générale de Surveillance SA.  

Iveta Liskovská

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Ve společnosti Eldis Pardubice, s.r.o. pracuje desátým rokem a zastřešuje enviromentální část společnosti.

Danuše Fišerová

Na České společnosti pro jakost již 13. rokem zastřešuje veškeré aktivity spojené s Modelem EFQM. Je garantkou a lektorkou licenčních kurzů EFQM a působí jako hodnotitelka programů Národních cen České republiky. V poslední době se rovněž věnuje oblasti veřejné správy, a to prostřednictvím projektů implementace Modelu EFQM / CAF na obecní úrovni či nejnověji jako externí posuzovatelka Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a členka projektového týmu v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy.

 

Jan Pilař

je absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Ve společnosti Eldis Pardubice, s.r.o. pracuje sedmým rokem na pozici představitele vedení IMS.

Petr Štický

Vedoucí oddělení kvality GQS firmy Škoda Auto a.s.
Jeho hlavním úkolem je detekce, rozpracování a nasazení kvalitativních konceptů nových technologií v rámci raných fází projektů ke zvýšení spokojenosti a bezpečnosti zákazníků. Jeho hlavním oborem je elektronika vozidel, kybernetická bezpečnost a informační technologie. Podílí se na klíčových projektech v oblasti digitalizace a transformace společnosti.

Do roku 2003 byl v armádě české republiky v rámci kariéry aktivní v oblasti elektroniky, radioelektroniky, elektronického boje včetně podpory ostatních armád NATO.

Jindřich Fryč

náměstek ministra vnitra pro státní službu. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
od roku 1994 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde se postupně zabýval oblastí vzdělávání, mládeže, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí; v letech 2012 – 2014 zastával pozici náměstka ministra a od roku 2015 státního tajemníka v MŠMT.
Na MŠMT koordinoval zavádění řízení kvality ve služebním úřadě na základě Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech ve vazbě na projekt Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 

Marek Bělka

Pracuje ve ŠKODA AUTO a.s., útvaru Technická vnější služba a audit dodavatelů SW. Je Automotive Spice Competent Assessor a VW Software Quality Improvement Leader.