Přeskočit na hlavní obsah

Elena Stibůrková

v oblasti kvality se pohybuje od roku 1983, z toho 16 let ve výrobní organizaci v pozicích různých technickohospodářských funkcí až po člena vrcholového managementu  odpovědného za kvalitu a systémy managementu.

Od roku 1999 se jako OSVČ věnuje poradenské, konzultační, lektorské a auditorské činnosti v oblastech systémů managementu kvality, environmentu a BOZP.

Je držitelkou řady tuzemských i mezinárodních certifikátů (EOQ, IRCA) zaměřených na oblasti ve kterých působí. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání s autorizací MŠMT. Je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost v oblastech VDA 6.3 a IATF 16949.

S ČSJ úzce spolupracuje 20 let jako lektor, tvůrce odborných textů, korektor odborných publikací, zkoušející,  posuzovatel a hodnotitel  soutěží vyhlašovaných ČSJ ( např. Cena F. Egermayera , Ambasador kvality České republiky).

Od roku 2016 je předsedkyní ČSJ a členkou Předsednictva Rady kvality ČR a Rady kvality ČR.

Stanislav Křeček

působí v ČSJ aktivně od roku 1998 zejm. jako lektor, garant licenčních kurzů VDA QMC a překladatel.

Je absolventem oboru elektrotechnický inženýr na ČVUT, Fakultě elektrotechnické – sdělovací technika.

Mezi jeho další činnosti patří: posuzovatel ČIA – certifikační orgány QM a ISMS, zkušební laboratoře – oblast služeb, elektrotechnického průmyslu, telekomunikační techniky; zpracovatel norem – činnosti v oblasti technické normalizace pod působností TNK 124 (bezpečnostní elektronické systémy); překladatel a korektor publikací VDA a QS. Jeho „srdeční záležitostí“ je metoda FMEA.

Lektor je schváleným lektorem VDA QMC pro lektorskou činnost FMEA, VDA 2, PSB, RGA a FFA. V roce 2014 před zkušební komisí úspěšně složil zkoušku a získal profesní kvalifikaci: Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T (130.7 kB, Adobe Acrobat dokument), vydané autorizujícím orgánem MŠMT.

Tomáš Merta

odborný konzultant Centra investic, rozvoje a inovací. Je geograf a GIS specialista, zároveň autor grafického návrhu a webových stránek portálu, kde zajišťuje vizualizaci dat, správu webu a katalogu otevřených dat.

Radmila Velnerová

vedoucí Odboru analýz, podpory řízení a kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je koordinátorkou pro otevřená data kraje, zajišťuje realizaci aktivit k datovému portálu, včetně pořádání hackathonů k vývoji návrhů aplikací nad otevřenými daty.

Milan Trčka

řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR, zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality. Je dlouholetým auditorem ČSJ, kde kromě managementu kvality posuzuje dodavatelské řetězce PEFC a FSC. Aktivně působí v Sekci kvality Hospodářské komory ČR, kde se podílí na publikacích k certifikaci systémů managementu. Je předsedou TNK6 „Management kvality a prokazování kvality“ při ČAS Praha, kde ve spolupráci s ČSJ připravil Komentované vydání ISO 9001:2015. Zapojuje se do aktivit Centra Excelence ČSJ a řadu let hodnotí NCK.

Martin Hron

 

 

Jaromír Tomšů

Jan Kovář

Jiří Kapras

je ředitelem Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti a jedním z hlavních autorů zákona o ochraně oznamovatelů.

Rudolf Ševčík

Josef Novák

Lucie Nová

manažerka projektů a testování softwaru. Pracuje zejména pro banky nebo telekomunikační operátory na projektech z oblasti vývoje softwaru, výstavby sítě a zavádění nových systémů a procesů. Lektorka České společnosti pro jakost.

David Kubla

v České společnosti pro jakost pracuje více než 18 let na různých pozicích. V současnosti zastává pozici ředitele úseku pro spolkovou činnost a propagaci a šéfredaktora časopisu Perspektivy kvality.  
 

Milan Kovařík

ve Škoda Auto pracuje od roku 1986,  od roku 2010 jako auditor Koncernu Volkswagen za oblast Elektrika/Elektronika.

Pavel Bulíček

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast inovací, investic a informačních technologií. Je gestorem Datového portálu Královéhradeckého kraje Data KHK.

Jaroslav Ulrich

ve společnosti onsemi Rožnov (dříve ON Semiconductor Czech Republic s.r.o., TESLA SEZAM a.s.) pracuje více než 25 let, nejdříve ve výrobní oblasti a posledních 20 let na pozici manažera kvality. K jeho odpovědnostem patří podpora výrobních aktivit společnosti a rozvoj systému kvality pro výrobní závod i návrhové centrum v Rožnově. 

Tomáš Jungwirth

je automobilový a technologický nadšenec s více než 6 lety zkušeností v automobilovém průmyslu. Ve Sdružení automobilového průmyslu prošel řadou pozic od datového analytika, koordinátora mezinárodních vztahů až po manažera komunikace Sdružení. Vystudoval obor Řízení inovací v průmyslovém podniku na ČVUT v Praze. 

Milan Dufek

ve ŠKODA AUTO a.s. pracuje bezmála 30 let, posledních 20 let v oblasti kvality, v managementu firmy je od roku 2007. Prošel pozicemi od výrobních oblastí přes kvalitu v dodavatelském řetězci a auditování dodavatelů až ke zlepšování interních procesů; současná pozice je vedoucí systému kvality značky ŠKODA AUTO. Jako svůj osobní MTP (Massive Transformation Purpose) uvádí: „Vytrvalostí, odolností a pílí posouvat organizaci krok za krokem.“

Eva Svobodová

Petr Mára

český influencer, podcaster, youtuber a technologický evangelista, který se zaměřuje hlavně na technologické novinky, biohacking a zdraví a produkty firmy Apple. Kromě toho radí firmám a podnikatelům s využíváním technologií, efektivitou a produktivitou.

Danuše Fišerová

na České společnosti pro jakost již 13. rokem zastřešuje veškeré aktivity spojené s Modelem EFQM. Je garantkou a lektorkou licenčních kurzů EFQM a působí jako hodnotitelka programů Národních cen České republiky. V poslední době se rovněž věnuje oblasti veřejné správy, a to prostřednictvím projektů implementace Modelu EFQM / CAF na obecní úrovni či nejnověji jako externí posuzovatelka Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a členka projektového týmu v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy.

 

Miloš Čermák

novinář, podcaster a komik. Založil platformu Inspiruj.se, která školí a konzultuje v oboru generativní AI a jejího používání.

Ladislav Příhonský

má za sebou bohaté zkušenosti jako projektový manažer v oblasti IT projektů, s důrazem na bankovnictví a automobilový průmysl. Jeho odborné dovednosti zahrnují jak řízení klíčových systémů (backend), tak vývoj uživatelských rozhraní pro klienty (frontend). Může se pochlubit úspěšným vedením několika projektů ve společnosti Škoda Auto, včetně projektu vývoje frontendových interaktivních nástrojů pro koncové zákazníky. V rámci svého působení v ČSOB Stavební spořitelně se věnoval řízení projektů zaměřených na analýzu a vytvoření prodejního softwaru.

Ilona Sekyrová

zaštiťuje regulatorní požadavky v oblasti výroby zdravotnických prostředků, systém řízení kvality a požadavky v oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí. Soukromě je již 11 let hodnotitelem v Národní ceně kvality, 7 let z toho implementovala Model EFQM ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Marek Hudec

se dlouhodobě zabývá oblastí funkční bezpečnosti i v automobilovém průmyslu pro různé technologie na úrovni jak OEM, tak i dodavatelů. Na mezinárodní úrovni v komisi ISO TC 22/SC 32 spoluvytváří normy v téže oblasti.

Radek Pollák

Marek Bělka

pracuje ve ŠKODA AUTO a.s., útvaru Technická vnější služba a audit dodavatelů SW. Je Automotive Spice Competent Assessor a VW Software Quality Improvement Leader.